Oyuncak Müzesi envanter işlemleri nedeniyle Ağustos ayı süresince ziyarete kapalıdır.