Kongreler, Sempozyumlar:

ÇOKAUM ulusal kongrelerini iki yılda bir sonbaharda düzenlemektedir.

 • 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Çocuk Kültürü (6-8 Kasım 1996).
 • 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Cumhuriyet ve Çocuk (4-6 Kasım 1998).
 • 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk (16-18 Ekim 2000).
 • 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk (15-17 Ekim 2003).
 • Çocuk Kültürü Sempozyumu, ÇOKAUM’un 10. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı (8 Ekim 2004).
 • 5. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Popüler Kültür ve Çocuk (12-14Ekim 2005).
 • 5. Avrupa Ergenlik Araştırmaları Derneği Kongresi (2-6 Mayıs 2006). EARA ile birlikte.
 • 6. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Türkiye’de Çocuk Yetiştirme (13-15 Ekim 2008).
 • 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi : Okul Kültürü ve Çocuk (17-19 Ekim 2012).
 • 8. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi : Çocuk ve Çevre  (12-14 Ekim 2016).
 • 9. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi : Çocuk ve Sanat (3-6 Ekim 2017).

Bilimsel toplantılar:

 • Çocukluktan Ergenliğe Cinsel Gelişim çalıştayı (24-25 Eylül 1996). Yöneten: Lizbeth Ann Gray (Koordinatör: F. Çok).
 • Ergenlik Psikolojisi Semineri: Kimlik Gelişimi, Aile ve Yaşıt İlişkileri çalıştayı (27-28 Mayıs 1999). Yönetenler: Harke Bosma, Sandy Jackson, Terry Honess, Nermin Çelen (Koordinatör: F. Çok).
 • Çocukların Toplumsal ve Kültürel Katılımı konferansı (12 Mayıs 1999) Konferansçı Roger A. Hart. Unicef Türkiye Milli Komitesi’nin katkılarıyla. (Koordinatör: M. Artar).
 • Çocukların Toplumsal ve Kültürel Katılımı çalıştayı (Kapadokya, 13-14 Mayıs 1999). Yöneten: Roger A. Hart. Unicef Türkiye Milli Komitesi’nin katkılarıyla. (Koordinatör: M. Artar).
 • Gelişim Psikolojisi: Postmodern Bakış Açısı çalıştayı (18 Ekim 2000). Yöneten: David Elkind (Koordinatör: F. Çok).
 • Çocukların Gündelik Yaşamını Anlama Yöntemleri çalıştayı (18 Ekim 2000). Yöneten: Roger A. Hart (Koordinatör: F. Çok).
 • Çocuk ve Ergen Araştırmalarında Niteliksel Yöntemler çalıştayı (26-28 Mart 2001). Yöneten: Terry Honess (Koordinatör: M. Artar).
 • Müze Eğitimi Seminerleri I, Akdeniz Bölgesi Müzeleri (Antalya, 3-4 Ekim 2002). Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa (Koordinatör: B. Onur).
 • Çocuk ve Ergen Araştırmalarında Niteliksel Yöntemler: Görüş, Kayıt ve Metinlerin Kodlanması ve Çözümlenmesi konulu çalıştayı (2-3 Mayıs 2002). Yöneten: Terry Honess (Koordinatör: M. Artar).
 • Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarca Çocuklara Yönelik Hizmetler paneli (16 Ekim 2003). Konuşmacılar: G. Özcan, O. Polat, A. Yalım, O. Fişek. Yöneten: A. Yalın.
 • Türkiye’de Çocuk Üzerine Gözlemler I paneli (14 Ekim 2005). Konuşmacılar: B. Gökler, A. İdil, U. Beyazova, H. Şatıroğlu. Yöneten: İ. Gürkaynak.
 • İnsan Gelişimi ve Popüler Kültür çalıştayı (14 Ekim 2005). Yöneten: Leo Hendry ve Marion Kloep (Koordinatör: F. Çok).
 • Türkiye’de Çocuk Üzerine Gözlemler II paneli (15 Ekim 2005). Konuşmacılar: G. Haktanır, B. Sucuoğlu, M. Sayıl. Yöneten: E. Kerimoğlu.
 • Çocuk ve Mimarlık semineri (31 Mart – 1 Nisan 2007), Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile. Konuşmacılar: B. Onur, F. Çok, M. Artar, T. Şener. Yöneten: T. K. Candan.
 • Sosyokültürel Bağlamda Gelişim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler çalıştayı (26 Aralık 2007). Yöneten: Artin Göncü (Koordinatör: G. Haktanır, H. Ercan, F. Çok). Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Derneği ile birlikte.
 • Eğitimde Duygunun Yeri konferansı (27 Aralık 2007). Konferansçı Artin Göncü. Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Derneği ile birlikte.
 • Çocuk ve Ergen Gelişimi Araştırmalarında Meta Analiz çalıştayı (15 Ekim 2008). Yöneten: Selçuk Şirin (Koordinatör: F. Çok).


Katılınan uluslararası  toplantılar

 • Forum on Children’s Culture: Kopenhag/Danimarka, 1996.
 • Urban Childhood: Trondheim/Norveç, 1997.
 • International Toy Seminar: Angouleme/Fransa, 1997.
 • The Child Rights to Care, Play and Education: Kopenhag/Danimarka, 1998.
 • The 2nd  International Conference on Play: Krakow/Polonya, 1998.
 • The 3rd International Conference on Traditional Field Play and Games: Tokyo/Japonya, 1999.
 • The 2nd International Toy Research Conference: Halmstad/İsveç, 1999.
 • The 7th Biennial Conference of European Association for the Research on Adolescence: Jena/Almanya, 2000.
 • Creative Expression in Education: Gent/Belçika 2000.
 • Dimensions of Play Conference: Sheffield/İngiltere, 2001.
 • Xth European Conference on Developmental Psychology: Uppsala/İsveç, 2001.
 • The 8th Biennial Conference of European Association for the Research on Adolescence: Oxford/İngiltere, 2002.
 • 3rd ITRA World Congress: Toys, Games and Media; Londra/İngiltere 2002.
 • Politics of Childhood Conference: Hall/İngiltere, 2002.
 • Social History Society 28th Annual Conference-Play: Leicester/İngiltere, 2003.
 • XIth Conference of European Society of Developmental Psychology: Milano/İtalya, 2003.
 • IXth Biennial Conference of European Association for the Research on Adolescence: Porto/Portekiz, 2004.
 • Childhood and Youth: Choice and Participation, Sheffield/İngiltere, 2006.


Bilimsel araştırmalar

ÇOKAUM kuruluşundan bu yana 42 araştırma projesi gerçekleştirmiştir.

 • İlkokul öğrencilerinin okulla ilgili algıları (1996).
 • Kentlerdeki açık alanlarda çocuk oyunları: Ankara örneği (1996).
 • 12-15 yaş grubunun çocuk hakları konusundaki tutumları (1996).
 • Türkiye’de çocukların oyuncak gereksinmesi (1997).
 • Kentlerdeki açık alanlarda çocuk oyunları: Ankara örneği-ikinci versiyon (1997).
 • Anababaların çocukların “oyun hakkı”na ilişkin tutumları (1998).
 • İlköğretim öğretmenlerin çocukların “oyun hakkı”na ilişkin tutumları (1998).
 • Okulöncesi eğitim kurumlarında oyun politikası (1998).
 • Kuşaklararası oyun: Yetişkin kültürü ile çocuk kültürü arasında bir köprü (1998).
 • Türkiye’de yerel yönetimlerin çocuklara ve gençlere yönelik hizmetleri (1998).
 • Müzede çocuklarla iletişim (1999).
 • Türkiye’de çocukla ilgili kurum ve kuruluşlar rehberi (2000).
 • Türkiye’de ergenlerde karar özerkliği (2000).
 • 12-14 Yaş Grubuna Yönelik cinsel eğitim programının geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi (2000).
 • Türkiye çocuk kültürü bibliyografyası (2001).
 • Türkiye’de annelerin çocuk sağlığı ve tedavisi konusundaki geleneksel davranışları (2001).
 • Üç kuşakta çocuk oyunlarının değişimi: Kırsal kesimde bir araştırma (2001).
 • Türkiye’de çocukların oyuncak sandığı: Ulusal ve küresel etkenler (2002).
 • Türkiye’de geleneksel oyuncaklar: Köy-kent karşılaştırması (2002).
 • Türkiye’de bir çocuk kültürü çalışması (2002).
 • Türkiye’de oyuncağın tarihi (2002).
 • Çocukların okulda katılımı (2003).
 • Gençlik intiharlarının gazetelere yansıması (2003).
 • Anababa, öğretmen ve çocuğun gözüyle zekanın toplumsal tanımı (2003).
 • Çocuk, ergen, anne ve öğretmenlerin cinsel toplumsallaşmaya ilişkin algıları (2003).
 • İlköğretimde sınava ilişkin tutumların belirlenmesi (2003).
 • İşitme engelli çocukların oyun davranışının incelenmesi (2003).
 • Ergenlerin medya kullanımı (2004).
 • Aile içi ilişkilerde ergen benmerkezliliği ve akıl kuramı (2004).
 • Gençlerin internet ortamında kurdukları ilişkiler (2005)
 • Popüler anababalık: Aile dergileri üzerine bir araştırma (2005)
 • Popüler kültür ve okul: Ankara ve Bolu illerinde ilköğretim öğrencileri üzerinde bir araştırma (2005)
 • Ergenlerin dil kullanımındaki popüler kültür öğelerinin incelenmesi: Yazılı cep telefonu iletileri (2005)
 • Çocukların ve ergenlerin gözünde yoksulluğu anlama (2005)
 • Zeki çocuğun oyunu (2005)
 • Çocuk resimlerinde popüler kültürün izleri (2005)
 • Medya ve çocuk yetiştirme (2007).
 • Anababaların ergen çocuklarının risk alma davranışına yaklaşımlar (2007).
 • Çocuk yetiştirmede fiziksel cezanın kullanımı (2007).
 • Ailede çocuk yetiştirmede sanat eğitiminin rolü (2007).
 • Annelerin evdeki öğretmen rolleri (2007).
 • Toplumsallaşma ve çocuk hakları (2007).
 • Anababaların çocukların yeme davranışına tepkileri (2007).
 • İlköğretim programlarında çocuk yetiştirme anlayışı (2007).
 • Annelerin oyunun değerine ilişkin görüşleri (2008).
 • Tarihi-kültürel bakışaçısı ile geleneksel oyunlar: Kuşaklararası değişim (2009).
 • Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklarının Yaşam Halleri (2011).
 • Yatılı ilköğretim bölge okulları ile ailesi yanında temel eğitime devam eden öğrencilerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması (2012).
 • Öğrencilerin okulun fiziksel özelliklerine ilişkin algılarının incelenmesi (2012).


Kütüphane:

ÇOKAUM çocuk kültürü alanında araştırmacıların yararlanabileceği bir uzmanlık kütüphanesinde Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, İsveççe, Yunanca kitaplar ve süreli yayınları bulunmaktadır.