MERKEZ KURULU:

Prof.Dr. Hayriye ERBAŞ   (D.T.C.F. – Sosyoloji Bölümü)

Prof.Dr. Ayşen GÜRE DURU ( D.T.C.F. – Psikoloji Bölümü )

Prof.Dr. Aslı YAZICI YAKIN ( D.T.C.F.- Sosyal Antropoloji ABD)

Doç.Dr. Melike KAPLAN ( D.T.C.F.- Halkbilim Bölümü)

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem GENÇLER GÜRAY ( D.T.C.F. – Arkeoloji Bölümü )

Prof.Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN (EBF / GSF- Güzel Sanatlar Eğitimi)

Doç.Dr. Ayşe OKVURAN  (EBF / GSF – Güzel Sanatlar Eğitimi)

Yrd.Doç.Dr. İsa Birkan GÜLDENOĞLU (EBF-Özel Eğitim Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Canay DEMŞİRHAN İŞCAN (EBF- Temel Eğitim Bölümü)

Yrd.Doç.Dr. Ege AKGÜN (EBF- Temel Eğitim Bölümü)

Yrd.Doç.Dr. Eylem Gökçe TÜRK (EBF-Eğitim Bilimleri)

Uz.Dr. Seda TOPÇU (Tıp Fakültesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)

Yrd.Doç.Dr. Sevgi Can YAĞCI AKSEL (İletişim Fakültesi-Radyo, Televizyon ve Sinema)

 

YÖNETİM KURULU:
Prof. Dr. Müge ARTAR (Müdür)
Prof. Dr. Ayşe Çakır İLHAN
Doç. Dr. Ayşe OKVURAN
Yrd.Doç.Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN
Yrd.Doç.Dr. Eylem Gökçe TÜRK

 

DANIŞMA KURULU:
Prof.Dr. Bekir Onur (Emekli Öğretim Üyesi Rektör Danışmanı)
Prof.Dr. Figen Çok (Emekli öğretim Üyesi Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
Prof.Dr. İlgi Ertem (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişimsel Pediatri ABD)
Prof.Dr. Roger Hart (City University of NewYork)
Prof.Dr. Artin Göncü (University of İllinois Urbana, Chompaingh Chicago)
Prof.Dr. Ufuk Beyazova (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ABD)
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı (Emekli Öğretim Üyesi Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü)