KİTAPLAR

 • Çocuk Kültürü – 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (1997) (yay. B. Onur). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no: 1.
 • Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çocuklara ve Gençlere Yönelik Hizmetleri (1998) (yay. B. Onur ve H. Boz). Ankara: Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Belediyecilik Derneği.
 • Cumhuriyet ve Çocuk – 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (1999) (yay. B. Onur). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no:2.
 • David Elkind, Çocuk ve Toplum (1999) (çev. D. Öngen; yay. B. Onur). Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 3.
 • Eilean Hooper-Greenhill, Müze ve Galeri Eğitimi (1999) (çev. M.Ö. Evren, E.G. Kapçı; yay. B. Onur). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 4.
 • Türkiye’de Çocukla İlgili Kurum ve Kuruluşlar Rehberi (2000) (yay. B. Onur ve M. Artar) Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 5.
 • Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) (2000) tanıtım kitapçığı. (haz. B. Onur, Figen Çok). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 6.
 • Gartenhaus, Yaratıcı Düşünme ve Müzeler (2000) (çev. R. Mergenci, B. Onur; yay. B. Onur) Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 7.
 • Türkiye Çocuk Kültürü Bibliyografyası (2001) (haz. S. Karakaş, yay. B. Onur). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 8.
 • Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk – 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (2001). (yay. B. Onur). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 9.
 • Türkiye’de Çocuk Oyunları: Derlemeler (2002). (yay. B. Onur, N. Güney) Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 10.
 • Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk- 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (2004) (Yay. M. Artar) Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 11.
 • Türkiye’de Çocuk Oyunları: Araştırmalar (2004) (yay. B. Onur, N. Güney) Kök Yayıncılık desteği ile. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 12.
 • Popüler Kültür ve Çocuk – 5. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (2007). (yay. N. Ahioğlu, N. Güney) Dipnot Yayınları ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 13.
 • Çocuk Müzeleri ve Müze Eğitimi (2008). (Ş. Zilcioğlu) (yay. B. Onur). Ürün Yayınları ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 14.
 • Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) (2008) tanıtım kitapçığı (yay. B. Onur, F. Çok). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 15 (3. baskı).
 • Üniversite Müzeleri ve Müzecilik (2009) (yay. B. Onur). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 16.
 • Türkiye’de Çocuk Yetiştirme: Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler – 6. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (2009) (yay. M. Artar) Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 17.
 • Müze Eğitimi Seminerleri (2). Mardin Müzeleri (2010) (yay. B. Onur). Mardin Valiliği, Mardin Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 18.
 • Ceren Karadeniz Dünyada Çocuk Müzeleri ve Bilim Merkezleri (2010). Ankara: Ürün Yayınları & Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 19.
 • Bekir Onur’Armağan (2014) (yay. F. Çok ve C. Karadeniz). Ankara: Anı Yayınları.
 • Okul Kültürü ve Çocuk – 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (2014) (yay. T. Şener). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 20.
 • Müge Artar, Mevsimlik Tarımda Çocuk Olmak (2014) (yay. S. Bozkurt). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 21.
 • Çocukluğun Farklı Yüzleri (Panel) – Bekir Onur’a Armağan (2014) (yay. C. Karadeniz). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 22.
 • Bekir Onur Oyuncak Müzesi – Bir Müzenin Öyküsü – Katalog (2016) (yay. C. Karadeniz). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 23.
 • Türkiye’de Oyuncak Müzeleri – Oyuncak Müzelerinin Dünü, Bugünü ve Sürdürülebilirliği (2016) (yay. C. Karadeniz ve B. Onur). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 24.
 • Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) Bir Araştırma Merkezinin Öyküsü (2017) (yay. B. Onur). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 25.
 • Çocuk ve Çevresi(si) (2017) (yay. E. G. Türk). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 26.
 • Çocuk ve Sanat (2018) (yay. C. Karadeniz). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no 27.

 

 

MAKALELER

 

 • Öğülmüş, F. Çok (1997). İlkokul öğrencilerinin okulla ilgili algıları. Çocuk Kültürü içinde, s. 377-395.
 • Çok, M. Artar, T. Şener, M.T. Bağlı (1997). Kentlerdeki açık alanlarda çocuk oyunları: Ankara örneği. Çocuk Kültürü içinde, s. 353-376.
 • Çelen (1997). 12-15 yaş grubunun çocuk hakları konusundaki tutumları. Çocuk Kültürü içinde, s. 353-376.
 • Onur, N. Çelen, F. Çok, M. Artar, T. Ş. Demir (1997). Türkiye’de iki kentte annelerin bakış açısıyla çocukların oyuncak gereksinmeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt 30, Sayı 1, s. 46-74.
 • Onur, N. Çelen, F. Çok, M. Artar, T.Ş. Demir (1997). Children’s need for toys from mothers point of view in two cities of Turkey. Toys and Playthings – The fields of the research (yay. G. Brougere) içinde. Universite Paris-Nord, Centre Universitaire dela Charente, Angouleme, s. 159-173.
 • Artar, T.Ş. Demir, F. Çok (1998). Ankara’da açık alanlarda çocuk oyunları. Eğitim ve Bilim, cilt 22, sayı 107, s. 23-27.
 • Artar (1999). Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların “oyun hakkı”na ilişkin tutumları. Cumhuriyet ve Çocuk içinde, s. 118-122.
 • Çelen (1999). Anababaların çocuğun “oyun hakkı”na ilişkin tutumları Cumhuriyet ve Çocuk içinde, s. 123-132.
 • Oksal (1999). Kuşaklararası oyun: Yetişkin ve çocuk kültürü arasında bir köprü. Cumhuriyet ve Çocuk içinde, s. 139-144.
 • T. Bağlı (1999). Televizyon ilintili çocuk oyunları üzerine bir araştırma. Cumhuriyet ve Çocuk içinde. s. 133-138.
 • Artar, B. Onur (1999). Müze ortamında çocuklarla iletişim. Çocuk Forumu, cilt 2, sayı 3, s. 30-33.
 • Ş. Demir (1999). Okulöncesi eğitim kurumlarında oyun politikası. Cumhuriyet ve Çocuk içinde, s. 109-117.
 • Haktanır, M. Artar (2001). Türkiye’de çocuk gelişimi ve eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk içinde, s. 135-162
 • Çok, N. Çelen (2001). Türkiye’de gençlik: Gençlik araştırmalarına dayalı bir inceleme. Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk içinde, s. 163-194
 • Çok, M. Boysan, Ç. Karademir (2003). Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması, 3 P Dergisi, 11 (1), 35-46.
 • Artar, N. Güney, E. Cengiz (2004). Anababa, öğretmen ve çocuğun gözüyle zekanın toplumsal tanımı. Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk içinde.
 • Şener (2004) Çocukların okulda katılımı. Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk içinde.
 • Çok,  N. Ahioğlu, A. Aypay (2004). Çocuk, anne ve öğretmenlerin cinsel toplumsallaşmaya ilişkin algıları. Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk içinde.
 • Ö. Kutlu, D. Gülleroğlu (2004). İlköğretimde sınavlara ilişkin tutumların belirlenmesi. Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk içinde.
 • Kargın, T. Şener (2004). İşitme engelli çocukların oyun davranışının incelenmesi. Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk içinde.
 • Çelen, N., Çok, F., Bosma, H. ve Djurre, H. Z. (2006). Perceptions of decisional autonomy of Turkish adolescents and their parents, Paideia, 16(35), 349-363.
 • Ercan, F. Çok (2007). Gençlerin internet ortamında kurdukları ilişkiler. Popüler Kültür ve Çocuk içinde.
 • Güney, M. T. Bağlı, T. Şener, F. Çok (2007). Ergenlerin medya kullanımı. Popüler Kültür ve Çocuk içinde.
 • T. Bağlı, S. A. Sevim (2007). Popüler anababalık: Aile dergileri üzerine bir araştırma. Popüler Kültür ve Çocuk içinde.
 • Kargı, Y. Akın (2007). Hastanede yatan çocukların oyun ve oyuncak gereksinimi. Popüler Kültür ve Çocuk içinde.
 • Artar, N. Ahioğlu (2007). Çocukların ve ergenlerin gözünde yoksulluğun anlamı. Popüler Kültür ve Çocuk içinde.
 • Artar, E. Cengiz, N. Güney (2007). Zeki çocuğun oyunu. Popüler Kültür ve Çocuk içinde.